Disclaimer

Disclaimer website www.dejongemunt.nl
Bij de samenstelling van deze website hebben wij de groots mogelijk zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat de geboden informatie en/of onderdelen verouderd of niet (meer) correct zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. Wilt u extra zekerheid over het bedrijf of de diensten, neemt u dan contact met ons op.

Het is niet toegestaan (zonder toestemming van de ontwerper) onderdelen van de website te gebruiken voor andere websites of doeleinden.

2005 De Jonge Munt, alle rechten voorbehouden

Disclaimer website www.dejongemunt.nl
While writing this website we have taken best possible / utmost care. However, there is a possibility that information supplied and/or elements of this website have become outdated or are not (any longer) correct. No liability will be accepted for the information supplied herein.

It is not allowed (without the designer's permission) to use parts or sections of this website for other websites or other purposes.

2005 De Jonge Munt, all rights reserved